Disk Doctors XFS Data Recovery

Tải về

3 (1) Disk Doctors Dùng thử 333 Dung lượng: 6,3 MB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/Vista/7

Khôi phục dữ liệu thường phụ thuộc vào file hệ thống. Bất kì lỗi nào gây ra việc mất dữ liệu đều ảnh hưởng đến file hệ thống, phương pháp khôi phục dữ liệu được dùng để lấy các file và folder khỏi ổ logic bị hỏng hoặc phân vùng bằng cách đọc thuộc tính còn dư trên file hệ thống.

Phần mềm Disk Doctors XFS Data Recovery chỉ hoạt động đối với file hệ thống XFS và không dành riêng cho bất kì hệ điều hành nào nhờ hỗ trợ rộng rãi của XFS với các hệ điều hành UNIX và Linux.

Disk Doctors XFS Data Recovery là phần mềm khôi phục tiên tiến, được thiết kế để khôi phục dữ liệu từ các phân vùng XFS đã bị format.

Disk Doctors XFS Data Recovery

Disk Doctors XFS Data Recovery có thể khôi phục dữ liệu khi:

 • Phân vùng không mount được
 • Super Block bị lỗi
 • IAG (Inode Allocation Group) bị lỗi
 • AG (Allocation Group) bị lỗi
 • Phân vùng bị lỗi, hỏng.
3 Mời bạn đánh giá!
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Dung lượng: 6,3 MB
 • Lượt xem: 345
 • Lượt tải: 333
 • Ngày:
 • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Liên kết tải về