🖼️ Docker Desktop App hỗ trợ lập trình cho MacOS và Windows

🖼️
 • Phát hành: Docker
 • Cũng giống như Docker, Docker Desktop là một phần mềm hỗ trợ lập trình cho máy MacOS và Windows, giúp xây dựng và chia sẻ các ứng dụng và dịch vụ nhỏ (microservices).
 • windows

🖼️ Docker Môi trường container hỗ trợ phát triển phần mềm

🖼️
 • Phát hành: Docker
 • Docker là nền tảng mở cho nhà phát triển và quản trị viên hệ thống, hỗ trợ xây dựng, ship và chạy các ứng dụng phân phối trên Laptop, trung tâm dữ liệu VM hay trên đám mây.
 • windows

🖼️ Docker Toolbox 1.12 Phần mềm đóng gói ứng dụng cho máy tính

🖼️
 • Phát hành: Docker
 • Docker Toolbox giúp người dùng tạo ra và khởi chạy các bộ cài đặt ứng dụng đa nền tảng được phân phối với sự trợ giúp của nhiều thành phần và giao diện thân thiện với người dùng.
 • windows Version: 1.12.5 Build 9503
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 71

🖼️ Docker cho Mac Phần mềm hỗ trợ lập trình ứng dụng hữu ích

🖼️
 • Phát hành: Docker
 • Docker cho Mac là một nền tảng "container" mở dành cho các lập trình viên chạy và thử nghiệm ứng dụng trong môi trường sandbox.
 • mac