🖼️
  • Vintager! Ứng dụng tạo ảnh vintage
  • Vintager! là một ứng dụng đơn giản cho phép người dùng thêm hiệu ứng vào ảnh bằng cách sử dụng các công cụ thân thiện có sẵn. Đúng như tên gọi của mình, phần mềm này sẽ giúp bạn có một tấm ảnh “vintage” đầy tính nghệ thuật.
  • Xếp hạng: 4 · 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️