🖼️ Summoners Era cho Android 2.1 Game nhập vai idle Triệu hồi sư hấp dẫn

🖼️
  • Phát hành: Fansipan Limited
  • Game nhập vai idle Triệu hồi sư hấp dẫn, mang đến cho bạn một trải nghiệm nhập vai nhàn rỗi kiểu cũ với số lượng anh hùng khổng lồ và nhiều chế độ chơi tuyệt vời để bạn thưởng thức.
  • android Version: 2.1.2

🖼️ Summoners Era cho iOS 1.1 Game nhập vai idle Kỷ nguyên Triệu hồi sư

🖼️
  • Phát hành: Fansipan Limited
  • Trong game nhập vai nhàn rỗi Summoners Era, bạn sẽ vào vai một triệu hồi sư, thành lập một đội quân mạnh mẽ để giải cứu thế giới khỏi thế lực đen tối.
  • ios Version: 1.1.3