• Công ty:

  Faronics Corporation

 • Website: http://www.faronics.com/
 • Email: support@faronics.com
 • Điện thoại: 1-604-637-3333 Ext. 1
🖼️
 • Deep Freeze Cloud

  Tiện ích đóng băng ổ cứng
 • Deep Freeze Cloud là bộ ứng dụng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn chỉnh nhất để bảo vệ, quản lý và tối ưu hóa tài sản IT của bạn, được cung cấp dưới dạng bộ đám mây.
 • Xếp hạng: 4 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Deep Freeze Standard

  Đóng băng ổ cứng máy tính
 • Deep Freeze Standard là một phần mềm mạnh mẽ giúp bạn loại bỏ tất cả thay đổi được thực hiện với hệ thống và khôi phục lại máy tính trở về trạng thái ban đầu.
 • Xếp hạng: 4 679 Phiếu bầu
🖼️
 • Deep Freeze for Mac

  Đóng băng - bảo vệ hệ thống
 • Deep Freeze for Mac là tiện ích bảo vệ hệ thống đã trở nên khá quen thuộc với phần lớn người sử dụng, đặc biệt là các nhân viên kỹ thuật hoặc công việc liên quan tới cửa hàng Internet, trường học...
 • Xếp hạng: 4 142 Phiếu bầu
🖼️
 • Deep Freeze Enterprise cho Mac

  Tiện ích đóng băng hệ thống cho Mac
 • Deep Freeze Enterprise cho Mac - một chương trình tiện ích bảo vệ hệ thống đã trở nên khá quen thuộc với phần lớn người sử dụng, đặc biệt là các nhân viên kỹ thuật hoặc công việc liên quan tới cửa hàng Internet, trường học...
 • Xếp hạng: 5 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Deep Freeze Enterprise cho Linux

  Phần mềm đóng băng ổ cứng
 • Deep Freeze - một chương trình tiện ích bảo vệ hệ thống đã trở nên khá quen thuộc với phần lớn người sử dụng, đặc biệt là các nhân viên kỹ thuật hoặc công việc liên quan tới cửa hàng Internet, trường học...
 • Xếp hạng: 5 14 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Faronics Insight

  Quản lý hệ thống máy tính
 • Faronics Insight - một chương trình phần mềm tiện ích đã làm thay đổi cách sử dụng công nghệ quản lý đối với các mô hình giáo dục, thư viện, các tổ chức chính phủ...
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Deep Freeze Linux - for Novell SuSE Linux Enterprise Desktop (SLED)

 • Phần mềm chuyên dụng dành cho hệ thống Faronics Deep Freeze với phiên bản dành riêng cho các hệ điều hành Linux, đã một lần nữa khẳng định tên tuổi của Faronics Software trong lĩnh vực tiện ích quản lý và bảo vệ hệ thống một cách chuyên nghiệp và toàn diệ
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Device Filter 1.02.071.0065 for Mac OS X

 • Faronics Device Filter - một tiện ích hệ thống khác của Faronics Software, giúp người quản lý dễ dàng giám sát, theo dõi sự kết nối giữa các thiết bị ngoại vi và hệ thống máy tính...
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu