🖼️ Sleipnir 6.4 Trình duyệt web cải tiến

🖼️
 • Phát hành: Fenrir
 • Sleipnir for Windows là ứng dụng trình duyệt web đa chức năng, tốc độ cao, chuyên nghiệp và miễn phí cho Windows.
 • windows Version: 6.4.8
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.551

🖼️ Sleipnir Mobile for Android 3.5 Trình duyệt web di động cho Android

🖼️
 • Phát hành: Fenrir
 • Sleipnir Mobile for Android là ứng dụng web di động cho smartphone trên các thiết bị Android.
 • android Version: 3.5.10 Update 1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 165

🖼️ Portable Sleipnir Trình duyệt web hiện đại

🖼️
 • Phát hành: Fenrir
 • Portable Sleipnir là phiên bản di động của Sleipnir, được thiết kế để trở thành 1 trình duyệt có độ tùy biến cao, bạn có thể cấu hình cho phù hợp với nhu cầu riêng của bản thân.
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 781

🖼️ SnapCrab 1.1 Phần mềm chụp màn hình tùy chỉnh

🖼️
 • Phát hành: Fenrir
 • SnapCrab for Windows là phần mềm chụp màn hình chuyên nghiệp, đa chức năng và miễn phí trên PC chạy Windows.
 • windows Version: 1.1.2
 • Đánh giá: 9
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 18.249

🖼️ FenrirFS 2 2.4 Quản lý và đồng bộ file miễn phí

🖼️
 • Phát hành: Fenrir
 • FenrirFS 2 là ứng dụng trình quản lý tệp tin với tính năng label và đồng bộ hóa miễn phí trên PC.
 • windows Version: 2.4.7
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 56

🖼️ PictBear 2.04 Phần mềm chỉnh sửa ảnh và vẽ tranh

🖼️
 • Phát hành: Fenrir
 • PictBear là công cụ chỉnh sửa ảnh và vẽ tranh miễn phí cho PC. PictBear là công cụ chỉnh sửa ảnh thân thiện với người dùng nghiệp dư kèm theo chương trình vẽ tranh đơn giản, dễ sử dụng cho Windows PC.
 • windows Version: 2.04
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 4.260