🖼️ AutoKrypt 10.05 Phần mềm mã hóa và giải mã tập tin

🖼️
 • Phát hành: Hitek Software
 • AutoKrypt là phần mềm mã hóa được thiết kế để tự động mã hóa hoặc giải mã các tập tin và thư mục.
 • windows Version: 10.05
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.742

🖼️ JaBack 9.17 Sao lưu dữ liệu

🖼️
 • Phát hành: HiTek Software
 • JaBack 9.05 có nhiệm vụ, lập lịch, các nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những tính năng JaBack có là cho phép khả năng sử dụng các biến.
 • windows Version: 9.17
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 611

🖼️ AutoKrypt for Mac

🖼️
 • Phát hành: Hitek Software
 • Một ứng dụng hữu ích có thể giúp người sử dụng mã hóa và giải mã các tập tin hoặc thư mục và thư mục con của nó...
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 561

🖼️ JaBack 8.23 for Mac

🖼️
 • Phát hành: HiTek Software
 • JaBack có nhiệm vụ, lập lịch, các nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những tính năng JaBack có là cho phép khả năng sử dụng các biến.
 • mac
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 310

🖼️ Automize 8.06

🖼️
 • Phát hành: HiTek Software
 • Khi làm việc với máy tính, có những thao tác giống nhau mà bạn phải làm hàng ngày hoặc hàng giờ. Để tăng hiệu quả công việc và không nhàm chán, bạn có thể cài chế độ tự động để máy tính thực thi các tác vụ thường xuyên của bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.782