JaBack 8.23 for Mac

Tải về
3 (1) HiTek Software Miễn phí 310 Dung lượng: 4,4 MB Ngày: Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel/X 10.4 Intel/X 10.5 PPC/X 10.4 PPC

JaBack có nhiệm vụ, lập lịch, các nhật ký kiểm soát và đồng bộ hóa. Một trong những tính năng JaBack có là cho phép khả năng sử dụng các biến. Đây là một tính năng hữu dụng cho việc sử dụng các biến để tìm tập tin tương tự mà không cần phải biết tên tập tin thực sự hoặc địa điểm của chúng. Có nhiều biến mà bạn có thể sử dụng để tìm và sao lưu các tập tin của bạn. Nó thậm chí cho phép kiểm tra cú pháp nội bộ, do đó bạn có thể xác minh biến mà bạn đã nhập.

JaBack có ba loại khác nhau của nhật ký: nhật ký đầu ra, nhật ký khởi đầu, và nhật ký hoạt động. Mỗi loại trong số đó cung cấp thông tin nhật ký kiểm soát khác nhau. Có một danh sách nhật ký tác vụ, cái mà ứng dụng đã cung cấp.

Nhật ký gỡ lỗi có thể được gửi qua email đến bất cứ nơi nào bạn muốn. Bạn có thể dùng nhiều khoản email để gửi các nhiệm vụ khác nhau cho các email khác nhau.

JaBack là một chương trình ít phức tạp để sử dụng lần đầu tiên, nhưng sau khi bạn sử dụng thành thạo, nó là một ứng dụng mạnh và tuỳ biến cao. Tuy nhiên, JaBack sẽ cung cấp chức năng sao lưu tốt hơn nếu như giao diện người dùng được cải tiến hơn nữa.

Theo TTCN

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 4,4 MB
  • Lượt xem: 314
  • Lượt tải: 310
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Mac OS X 10.5 Intel/X 10.4 Intel/X 10.5 PPC/X 10.4 PPC
Liên kết tải về

Link Download chính thức: