🖼️ Daisy the Dinosaur cho iOS 2.2 Ứng dụng dạy lập trình cơ bản cho trẻ em

🖼️
  • Phát hành: Hopscotch Technologies
  • Giúp bé học những điều cơ bản của việc lập trình, viết code với Daisy the Dinosaur.
  • ios Version: 2.2.0

🖼️ Hopscotch cho iOS 3.39 Chương trình dạy lập trình cho trẻ nhỏ

🖼️
  • Phát hành: Hopscotch Technologies
  • Hopscotch là chương trình dạy lập trình cơ bản, thú vị và tốt nhất dành cho trẻ em trên di động. Các bé thậm chí có thể tự viết code, tạo ra các trò chơi hay câu chuyện của riêng mình.
  • ios Version: 3.39.3