🖼️
🖼️
  • AudioBox Dịch vụ lưu trữ nhạc trên đám mây trực tuyến
  • AudioBox là thư viện âm nhạc được xây dựng dựa trên nền tảng đám mây, cho phép người dùng tải lên các audio nhạc, video từ PC, Mac và đồng bộ chúng từ các dịch vụ lưu trữ như Dropbox, SkyDrive, Google Drive, YouTube... Đồng thời, bạn cũng có thể chia sẻ tất cả những gì mình yêu thích lên Facebook, Twitter và Google+.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu