🖼️
  • Intel Desktop Control Center
  • Desktop Control Center lại là công cụ chính thức của Intel. Công cụ có một tính năng khá đặc biệt là "ép xung" chỉ với 1 cú click duy nhất.
  • Xếp hạng: 5 1 Phiếu bầu
🖼️
  • Intel Chipset Identification Utility
  • Bạn muốn tiến hành nâng cấp hay khắc phục sự cố máy tính của mình, hay đơn giản hơn là bạn chỉ muốn biết CPU mà mình đang sử dụng là thuộc loại gì. Tiện ích Intel Chipset Identification sẽ giúp bạn làm điều đó.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
Có tất cả 35 phần mềm.