Intel D865GBF Bios 1.05

Tải về
3 (7) Intel Miễn phí 7.550 Dung lượng: 830 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 95/98/9X/ME/NT/200/2K/XP/2003
Liên kết tải về

Link Download chính thức: