🖼️ HITMAN Game nhập vai hành động

🖼️
  • Phát hành: IO Interactive
  • Hitman là game hành động một người chơi nổi tiếng của dòng game sát thủ. Tiếp nối 7 phần HITMAN trước đó, HITMAN phần 8 với cái tên đơn giản chứa đựng nhiều điều đáng chú ý hơn cái tên đơn giản của nó.
  • windows
  • Đánh giá: 3
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 1.504