🖼️ Batch It Pro 5.09 Đổi tên và thay đổi kích thước ảnh

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft
 • Batch It Pro là tiện ích được phát triển dựa trên Batch Image Processor nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng gia tăng của các nhiếp ảnh gia kỹ thuật số.
 • windows Version: 5.09
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 62

🖼️ CM PDF Page Extractor Trích xuất các trang trong file PDF

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft
 • CM PDF Page Extractor là ứng dụng được thiết kế để trích xuất các trang từ file PDF thành file PDF, TIFF, JPG mới, thậm chí cả file PNG.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 430

🖼️ CM TIFF 2 PDF Chuyển đổi TIFF sang PDF

🖼️
 • Phát hành: iRedSoft
 • Bạn muốn chuyển đổi file TIFF sang PDF hoặc JPG và chuyển đổi file PNG sang PDF? CM TIFF 2 PDF chính là công cụ tốt nhất dành cho bạn.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 392