CM PDF Page Extractor Trích xuất các trang trong file PDF

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 6 MB
  • Lượt xem: 438
  • Lượt tải: 430
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 7/Vista/XP/2000/2003/2008
Giới thiệu

CM PDF Page Extractor là ứng dụng được thiết kế để trích xuất các trang từ file PDF thành file PDF, TIFF, JPG mới, thậm chí cả file PNG.

CM PDF Page Extractor

Tính năng:

- Trích xuất một hoặc nhiều trang từ file PDF hoặc TIFF nhiều trang.

- Lưu các trang trích xuất thành file PDF, TIFF, PNG hoặc JPG.

- Thực hiện toàn bộ quá trình chuyển đổi trong một lần.

- Kết hợp các trang trích xuất thành một file PDF duy nhất.

Yêu cầu hệ thống tối thiểu:

- Pentium 4.

- RAM 2GB.

- Ổ cứng trống 40 MB.

Đặng Hương

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.

0 Bình luận
Sắp xếp theo