🖼️ Snappy Fax Lite 1.17 Phần mềm quản lý tin nhắn fax hiệu quả

🖼️
  • Phát hành: John Taylor & Associates
  • Snappy Fax Lite, phần mềm quản lý tin nhắn fax hiệu quả và chuyên nghiệp cho những doanh nghiệp thích quan tâm tới những ứng dụng khoa học hiện đại và tiên tiến. Snappy Fax Lite đóng vai trò như một chiếc máy fax ảo giúp người dùng gửi tin nhắn fax tới email và xuất chúng dưới nhiều định dạng khác nhau một cách dễ dàng và tin cậy.
  • windows Version: 1.17.11.11

🖼️ Snappy Fax

🖼️
  • Phát hành: John Taylor & Associates
  • Snappy Fax 5.3.2.5 là một phần mềm ứng dụng fax và copy độc đáo. Nó bổ sung thêm chức năng fax và copy vào màn hình desktop của Windows. Nó cũng có chức năng gửi fax qua Internet.
  • windows
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Tải về
  • Lượt tải: 544