🖼️ KaKa ExeLock 5.0 Công cụ khóa file

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • KaKa ExeLock là phần mềm để bạn bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như khóa thư mục, ẩn thư mục, mã hóa tập tin...nhưng biện pháp hiệu quả nhất vẫn là khóa luôn các tập tin tự chạy (EXE) bằng mật khẩu.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 12
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 14.057

🖼️ KaKa Private Disk 4.01 Bảo mật dữ liệu an toàn

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • Bạn đang có những dữ liệu quan trọng cần phải giữ bí mật như tài liệu công ty, tài liệu nghiên cứu khổ ải của bạn. Bạn từng nghĩ tới việc mã hoá dữ liệu với một chương trình bảo mật dữ liệu nhưng không biết nên dùng chương trình nào, hãy dùng KaKa Private
 • windows Version: 4.01
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 6.315

🖼️ KaKasoft Folder Protector 6.02 Tiện ích bảo vệ thư mục

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • Kakasoft Folder Protector là một ứng dụng hữu ích giúp người dùng bảo vệ thư mục, tập tin hoặc ổ đĩa trên máy tính Windows.
 • windows Version: 6.02
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.580

🖼️ Advanced Folder Encryption 6.60 Tiện ích bảo vệ tập tin và thư mục

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • Kakasoft Advanced Folder Encryption là một công cụ bảo mật dữ liệu tối ưu, giúp bạn khoá các thư mục cá nhân ngay lập tức bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa AES tiêu chuẩn 256 bit.
 • windows Version: 6.60
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 422

🖼️ Shared Folder Protector 4.6 Bảo vệ tập tin và thư mục được chia sẻ

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • Kakasoft Shared Folder Protector là một công cụ bảo vệ chống sao chép mạnh mẽ và chuyên nghiệp. Với công cụ này, bạn có thể bảo vệ các tập tin và thư mục được chia sẻ trên máy tính, mạng Lan và Network.
 • windows Version: 4.6.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 580

🖼️ Kaka USB Security Bảo mật ổ đĩa USB

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • Kaka USB Security là giải pháp bảo mật ổ đĩa USB và bảo vệ mật khẩu các dữ liệu của bạn trên ổ đĩa USB, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa Thumb chỉ trong vài giây.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 577

🖼️ Folder Encryption 5.36

🖼️
 • Phát hành: Kakasoft
 • Folder Encryption rất dễ sử dụng trong việc mã hóa và bảo vệ dữ liệu. Người dùng có thể mã hóa hay giải mã bất cứ thư mục nào trên máy tính, bao gồm cả ổ đĩa USB hay đĩa cứng di động.
 • windows
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 9.398