🖼️
 • KaKa ExeLock Công cụ khóa file
 • KaKa ExeLock là phần mềm để bạn bảo vệ các dữ liệu nhạy cảm như khóa thư mục, ẩn thư mục, mã hóa tập tin...nhưng biện pháp hiệu quả nhất vẫn là khóa luôn các tập tin tự chạy (EXE) bằng mật khẩu.
 • Xếp hạng: 4 12 Phiếu bầu
🖼️
 • KaKa Private Disk Bảo mật dữ liệu an toàn
 • Bạn đang có những dữ liệu quan trọng cần phải giữ bí mật như tài liệu công ty, tài liệu nghiên cứu khổ ải của bạn. Bạn từng nghĩ tới việc mã hoá dữ liệu với một chương trình bảo mật dữ liệu nhưng không biết nên dùng chương trình nào, hãy dùng KaKa Private
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Kaka USB Security Bảo mật ổ đĩa USB
 • Kaka USB Security là giải pháp bảo mật ổ đĩa USB và bảo vệ mật khẩu các dữ liệu của bạn trên ổ đĩa USB, ổ đĩa gắn ngoài, ổ đĩa Thumb chỉ trong vài giây.
 • Xếp hạng: 1 3 Phiếu bầu
🖼️
 • Folder Encryption 5.36
 • Folder Encryption rất dễ sử dụng trong việc mã hóa và bảo vệ dữ liệu. Người dùng có thể mã hóa hay giải mã bất cứ thư mục nào trên máy tính, bao gồm cả ổ đĩa USB hay đĩa cứng di động.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu