Folder Encryption 5.36

Tải về
  • Đánh giá:
    4,3 ★ 3 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 669 KB
  • Lượt xem: 9.407
  • Lượt tải: 9.398
  • Ngày:
  • Yêu cầu: mọi Windows
Giới thiệu
Folder Encryption rất dễ sử dụng trong việc mã hóa và bảo vệ dữ liệu. Người dùng có thể mã hóa hay giải mã bất cứ thư mục nào trên máy tính, bao gồm cả ổ đĩa USB hay đĩa cứng di động. Bạn có thể giải mã thư mục đã mã hóa một cách dễ dàng cũng giống như khi bạn nén chúng lại. Sau khi thư mục đã bị nén, người khác sẽ không có cách nào xóa, sao chép hay xem nội dung các tập tin bên trong đó. Và một điểm tiện lợi khác nữa, là bạn có thể mã hóa một thư mục ở máy tính này, rồi giải mã chúng tại một máy tính bất kỳ để sử dụng.

Theo Echip

Link 3:

http://www.softpedia.com/progDownload/Folder-Encryption-Download-92223.html

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.