🖼️
 • Kolor Eyes Xem video 360 độ trên máy tính
 • Kolor Eyes là phần mềm xem video 360 độ đầy đủ tính năng, cho phép lựa chọn phương pháp chiếu mong muốn. Bạn có thể xem và tương tác với video 360 độ như xoay quanh, phóng to, thu nhỏ, nhìn vào những gì đang diễn ra xung quanh mình.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • GoPro VR Player cho Mac Phần mềm xem video 360 độ miễn phí
 • GoPro VR Player cho Mac là phần mềm xem video và hình ảnh 360 độ hoàn hảo, chất lượng cao. Bên cạnh đó, GoPro VR Player cho Mac còn cho phép người dùng thêm hiệu ứng, tương tác và chọn phương pháp chiếu dễ dàng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Autopano Video cho Mac Ghép và kết nối video
 • Autopano Video cho Mac là công cụ ghép nối video nhỏ thành một video toàn cảnh 360 độ. Phần mềm hỗ trợ bạn chỉnh sửa màu sắc, tự động kết nối, đồng bộ âm thanh kết nối và không giới hạn dung lượng đầu ra.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
 • Autopano Pro for Mac
 • Autopano Pro 2.6 beta 2 là một chương trình chuyên nghiệp dùng để ghép các bức ảnh nhỏ thành một ảnh panorama,ảnh tầm rộng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Autopano Pro for Mac
 • Autopano Pro 2.6 beta 2 là một chương trình chuyên nghiệp dùng để ghép các bức ảnh nhỏ thành một ảnh panorama,ảnh tầm rộng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Autopano Pro (32-bit)
 • Autopano Pro 2.5.2 là một chương trình chuyên nghiệp dùng để ghép các bức ảnh nhỏ thành một ảnh panorama,ảnh tầm rộng.
 • Xếp hạng: 4 · 6 Phiếu bầu
🖼️
 • Panotour Pro for Linux
 • Panotour Pro 1.6.1 là một chương trình tuyệt vời cho việc tạo ra các tour du lịch ảo từ các bức ảnh kỹ thuật số, giải phóng bạn khỏi công việc lập trình.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Panotour Pro for Mac
 • Panotour Pro 1.6.1 là một chương trình tuyệt vời cho việc tạo ra các tour du lịch ảo từ các bức ảnh kỹ thuật số, giải phóng bạn khỏi công việc lập trình.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Panotour Pro (64-bit)
 • Panotour Pro 1.6.1 là một chương trình tuyệt vời cho việc tạo ra các tour du lịch ảo từ các bức ảnh kỹ thuật số, giải phóng bạn khỏi công việc lập trình.
 • Xếp hạng: 4 · 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Panotour Pro (32-bit)
 • Panotour Pro 1.6.1 là một chương trình tuyệt vời cho việc tạo ra các tour du lịch ảo từ các bức ảnh kỹ thuật số, giải phóng bạn khỏi công việc lập trình.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu