LanTech Soft is a fast growing Software Solutions Company.

We provide our clients with comprehensive IT solutions - from initial strategic planning and marketing decisions to the actual design, development and implementation of the project, as well as on going maintenance and upgrade enhancements every step of the way. Since we are Internet based, your geographical location is actually no barrier whats ever. We have consistently served diverse companies from across the globe, delivering results both in a cost effective and expedient manner.

We provide a quality software product developement, software solutions and services. Email Extractor and Email Extractor Files are our Email Addresses Extractor and Email Addresses List Manager tools. Email Extractor Files and Email Extractor URL are Email Addresses Extractor and Email Extractor . Our products are Email Extractor, Excel Add-ins, Office Automation Tools.

🖼️ Bulk SMS Sender 5.0 Gửi tin nhắn SMS từ máy tính đến điện thoại

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Bulk SMS Sender là phần mềm gửi tin nhắn từ máy tính đến điện thoại, cho phép bạn gửi hàng ngàn tin nhắn đến nhiều số điện thoại cùng lúc một cách nhanh chóng.
 • windows Version: 5.0.1.11
 • Đánh giá: 14
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.732

🖼️ Excel Find & Replace Batch 1.5 Tìm kiếm và thay thế từ trong Excel

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Excel Find & Replace software là một công cụ hữu ích để tìm kiếm và thay thế nhiều từ trong các tập tin MS Excel 2007, 2010, 2003 & 2000 xls/xlsx/xlsm.
 • windows Version: 1.5
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

🖼️ Secret File & Text Messenger 1.1 Ẩn tập tin văn bản vào ảnh

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Secret File & Text Messenger là một phần mềm Steganography giúp bạn dễ dàng mã hóa tập tin hoặc tin nhắn văn bản và ẩn chúng vào trong ảnh.
 • windows Version: 1.1

🖼️ Phone Number Finder Internet 4.1 Trích xuất số điện thoại từ Internet

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Phone Number Finder Internet là một trong những phần mềm hữu dụng nhất giúp bạn trích xuất số điện thoại, số fax từ Internet thông qua các công cụ tìm kiếm như: Google, Yahoo, Bing…
 • windows Version: 4.1
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 100

🖼️ Web Email Extractor Professional 5.0 Trích xuất địa chỉ email từ Internet

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Web Email Extractor là công cụ nhanh và đơn giản nhất để trích xuất địa chỉ email từ Internet.
 • windows Version: 5.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

🖼️ Word To Image Creator 3.2 Chuyển đổi Word sang ảnh

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Word to Image Convertor là phần mềm mạnh mẽ và hữu ích cho phép bạn chuyển đổi các tập tin tài liệu Word sang các định dạng ảnh khác nhau.
 • windows Version: 3.2
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 122

🖼️ Excel Space Remover Xóa khoảng trống trong file Excel

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Excel Space Remover là một Add-in mạnh mẽ của Excel. Có thể tự động xóa bỏ khoảng trống trong file Excel rất dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.606

🖼️ Word Highlighter Tool Làm nổi bật nhiều từ trong Word

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Word Highlighter Tool là công cụ hữu ích làm nổi bật nhiều từ trong tập tin Word. Bạn có thể định dạng màu nền, màu chữ, in đậm, in nghiêng, gạch dưới và gạch ngang bất kỳ từ hoặc văn bản trong tài liệu Word.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 673

🖼️ Excel Word Count Đếm số từ trong file Excel

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Excel Word Count là một Add-in mạnh mẽ của Excel. Có thể đếm số từ trong ActiveSheet, ActiveWorkbook và ô đã được lựa chọn rất hiệu quả.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.409

🖼️ Outlook Mobile and Phone Number Extractor Trích xuất số điện thoại từ Outlook

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Outlook Mobile and Phone Number Extractor giúp trích xuất số điện thoại, số điện thoại di động và số fax từ tập tin Outlook Express (.DBX) và Microsoft Outlook (.PST) rất dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 680

🖼️ Batch Word Find & Replace Tìm kiếm và thay thế nhanh chóng

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Batch Word Find & Replace là công cụ hữu ích để tìm và thay thế nhiều từ hoặc cụm từ trong tập tin DOC, DOCX, RTF của MS Word 2000, 2003, 2007, 2010 rất dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 719

🖼️ Outlook N Express Email Extractor Trích xuất Email từ Outlook

🖼️
 • Phát hành: LantechSoft
 • Outlook n Express Email Extractor trích xuất địa chỉ email từ các file Microsoft Outlook (.PST) và Outlook Express (.DBX) rất dễ dàng và nhanh chóng.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 670
Có tất cả 20 phần mềm.