Outlook N Express Email Extractor Trích xuất Email từ Outlook

Tải về

3 (1) LantechSoft Dùng thử 671 Dung lượng: 1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7

Outlook n Express Email Extractor trích xuất địa chỉ email từ các file Microsoft Outlook (.PST) và Outlook Express (.DBX) rất dễ dàng và nhanh chóng.

Có thể trích xuất địa chỉ email từ thư mục cá nhân và thư mục con của MS Outlook như (Inbox, Outbox, Sent Items, Draft, Task, Journal,…). Cho phép thêm nhiều file .PST, .DBX hơn so với mặc định vào profile/account để trích xuất địa chỉ email.

Outlook N Express Email Extractor

Tự động loại bỏ địa chỉ email trùng lặp. Hỗ trợ lọc địa chỉ email qua đó bạn có thể loại bỏ tất cả email không mong muốn. Địa chỉ email sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

Một số tính năng chính:

- Trích xuất địa chỉ email từ các file Microsoft Outlook (.PST).

- Trích xuất địa chỉ email từ các file Outlook Express (.DBX).

- Hỗ trợ lọc địa chỉ email qua đó bạn có thể loại bỏ tất cả email không mong muốn.

- Địa chỉ email sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

- Loại bỏ những email trùng lặp.

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0, Microsoft Outlook.

- Windows 2000/2003/XP/Vista/7.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 1 MB
  • Lượt xem: 684
  • Lượt tải: 671
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Liên quan, thay thế

Có thể bạn quan tâm