Outlook Mobile and Phone Number Extractor Trích xuất số điện thoại từ Outlook

Tải về

3 (1) LantechSoft Dùng thử 684 Dung lượng: 968,5 KB Ngày: Yêu cầu: Windows 2003/2000/XP/Vista/7

Outlook Mobile and Phone Number Extractor giúp trích xuất số điện thoại, số điện thoại di động và số fax từ tập tin Outlook Express (.DBX) và Microsoft Outlook (.PST) rất dễ dàng và nhanh chóng.

Có thể trích xuất số điện thoại từ thư mục cá nhân và thư mục con của MS Outlook như (Inbox, Outbox, Sent Items, Draft, Task, Journal,…). Cho phép thêm nhiều file .PST, .DBX hơn so với mặc định vào profile/account để trích xuất số điện thoại.

Nó sẽ tự động loại bỏ số điện thoại, số điện thoại di động và số fax trùng lặp. Hỗ trợ lọc số điện thoại qua đó bạn có thể loại bỏ tất cả số điện thoại không mong muốn. Số điện thoại sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

Outlook Mobile and Phone Number Extractor

Một số tính năng chính:

- Trích xuất số điện thoại , số điện thoại di động, số fax từ các tập tin PST, DBX.

- Trích xuất số điện thoại từ thư mục cá nhân và thư mục con của MS Outlook như (Inbox, Outbox, Sent Items, Draft, Task, Journal,…)

- Số điện thoại sau khi trích xuất được lưu dưới dạng CSV (mở trong Excel) và TXT (mở trong Notepad).

- Trích xuất rất nhanh chóng.

- Có thể trích xuất 10.000 số điện thoại trong vài phút.

- Cho phép thêm nhiều file .PST, .DBX hơn so với mặc định vào profile/account để trích xuất số điện thoại.

Yêu cầu hệ thống:

- .Net Framework 2.0.

- Windows 2000/2003/XP/Vista/ 7.

Tuyết Mai

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 968,5 KB
  • Lượt xem: 704
  • Lượt tải: 684
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2003/2000/XP/Vista/7
Liên kết tải về

Có thể bạn quan tâm