🖼️ F.E.A.R. Platinum Game hành động kinh dị kết hợp

🖼️
  • Phát hành: Monolith
  • F.E.A.R Platinum chủ yếu là một game hành động nhưng những yếu tố kinh dị không kém phần đáng sợ khiến nó cũng xứng đáng được xếp vào dòng game kinh dị.
  • windows
  • Đánh giá: 106
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 35.474