🖼️ Pocket Light Meter cho iOS 9.5 Ứng dụng đo ánh sáng cho máy ảnh trên iPhone

🖼️
  • Phát hành: NuWaste Studios
  • Pocket Light Meter là một ứng dụng chụp ảnh dành cho iPhone, có tích hợp một thiết bị đo ánh sáng để chụp ảnh thủ công.
  • ios Version: 9.5

🖼️ Pocket Light Meter cho Android 1.6 Ứng dụng đo ánh sáng chuyên nghiệp

🖼️
  • Phát hành: Nuwaste Studios
  • Đúng như tên gọi, Pocket Light Meter cho Android là ứng dụng đo ánh sáng tuyệt vời trên mobile. Nhờ Pocket Light Meter cho Android, các tín đồ mê chụp ảnh có thể chỉnh sáng chụp hình đẹp hơn ứng dụng camera thông thường khác.
  • android Version: 1.6
  • Đánh giá: 1
  • Sử dụng: Tính phí
  • Tải về
  • Lượt tải: 586