🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • SpeedTest Mini Kiểm tra tốc độ đường truyền Internet
  • SpeedTest Mini cho phép người dùng kiểm tra tốc độ mạng Internet, để cân đối sử dụng dữ liệu cho phù hợp. Nhờ đó không mất quá nhiều thời gian chờ đợi upload hoặc tải dữ liệu về máy.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Pingtest
  • Pingtest là một công cụ phân tích chất lượng băng thông rộng. Nó thực hiện kiểm tra (bằng cách kiểm tra Packet Loss, Ping và Jitter) và hiển thị kết quả thông báo khả năng kết nối internet...
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu