🖼️
🖼️
🖼️
 • Palringo for Windows
 • Palringo 2.6.3 là một phần mềm không phải là mới nhưng xin giới thiệu lại cho các bạn một tiện ích chat với nhiều tài khoản, mặc dù miễn phí nhưng có giao diện đẹp và rất hữu ích.
 • Xếp hạng: 4 5 Phiếu bầu
🖼️
 • Palringo Alpha for Mac
 • Palringo là một phần mềm không phải là mới nhưng xin giới thiệu lại cho các bạn một tiện ích chat với nhiều tài khoản, mặc dù miễn phí nhưng có giao diện đẹp và rất hữu ích.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Palringo for Symbian S60 3rd Edition
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng Symbian, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như mSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • Xếp hạng: 2 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Palringo for Windows Mobile
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng Windows Mobile, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như MSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Palringo for Symbian S60 5th Edition
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng Symbian, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như MSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Palringo for BlackBerry
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng BlackBerry, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như mSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Palringo for iPhone
 • Palringo có lẽ là ứng dụng đầu tiên trên AppStore hỗ trợ dịch vụ chat tất cả trong một bao gồm Window Live, Yahoo!, AOL, Gadu, ICQ, Jabber, GoogleTalk và iChat.
 • Xếp hạng: 4 13 Phiếu bầu