🖼️ Palringo Group Messenger cho iOS 7.4 Ứng dụng mạng xã hội cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Palringo Group Messenger for iOS là ứng dụng mạng xã hội cải tiến, hấp dẫn và hoàn toàn miễn phí trên các thiết bị iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 7.4.3
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 436

🖼️ Palringo Group Messenger for Android 5.6 Nhóm chat Palringo cho Android

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Palringo Group Messenger for Android là ứng dụng trò chuyện tức thời chuyên nghiệp và miễn phí cho các thiết bị Android.
 • android Version: 5.6
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 67

🖼️ Palringo for Windows

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Palringo 2.6.3 là một phần mềm không phải là mới nhưng xin giới thiệu lại cho các bạn một tiện ích chat với nhiều tài khoản, mặc dù miễn phí nhưng có giao diện đẹp và rất hữu ích.
 • windows
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 7.142

🖼️ Palringo Alpha for Mac

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Palringo là một phần mềm không phải là mới nhưng xin giới thiệu lại cho các bạn một tiện ích chat với nhiều tài khoản, mặc dù miễn phí nhưng có giao diện đẹp và rất hữu ích.
 • mac
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 26.152

🖼️ Palringo for Symbian S60 3rd Edition

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng Symbian, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như mSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • symbian
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.515

🖼️ Palringo for Windows Mobile

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng Windows Mobile, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như MSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • windows
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 2.762

🖼️ Palringo for Symbian S60 5th Edition

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng Symbian, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như MSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • symbian
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.969

🖼️ Palringo for BlackBerry

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Thêm một lựa chọn cho người dùng BlackBerry, Palringo là chương trình chat miễn phí hỗ trợ đầy đủ các tài khoản chat thông dụng như mSN, Yahoo, Gtalk, AIM…
 • blackberry
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.000

🖼️ Palringo for iPhone

🖼️
 • Phát hành: Palringo
 • Palringo có lẽ là ứng dụng đầu tiên trên AppStore hỗ trợ dịch vụ chat tất cả trong một bao gồm Window Live, Yahoo!, AOL, Gadu, ICQ, Jabber, GoogleTalk và iChat.
 • ios
 • Đánh giá: 13
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 12.305