🖼️
  • Airport Master cho Android Game xây dựng và quản lý sân bay
  • Airport Master là một trò chơi mô phỏng quản lý và xây dựng thú vị, nơi bạn phải phát triển sân bay của riêng mình, kiểm soát mọi khía cạnh của sân bay và biến nơi đây trở thành điểm trung chuyển quan trọng, quy mô lớn trên toàn thế giới.
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️