🖼️
 • Google Chrome Backup 1.8.0.141
 • Nếu bạn đã sử dụng Google Chrome thì đều biết thật khó để quản lý các profile (lưu trữ các dữ liệu cá nhân như history, bookmark…) khi bạn muốn cài đặt lại Chrome hoặc di chuyển sang một máy tính khác.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu
🖼️
 • RT Scan Tool 1.0
 • RT Scan Tool sẽ giúp bạn tìm và sửa lỗi (bằng cách xóa) các khóa và giá trị của chúng trong registry. Phần mềm này có một chế độ quét khá thông minh dựa trên từ khóa. Trước khi xóa các khóa bị hỏng, bạn có thể sao lưu chúng ra file REG.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • ThunderFix 1.0
 • Thunderfix là một tiện ích nhỏ giúp bạn sửa một vài thiết lập của Mozilla Thunderbird để tăng hiệu suất và tốc độ của nó lên.
 • Xếp hạng: 4 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Password Policy Manager 1.0
 • Password Policy Manager (PPM) giúp bạn tạo các chính sách về password khác nhau và áp dụng chúng cho nhiều người dùng và nhóm người dùng. Với công cụ này, bạn còn có thể tìm kiếm, sửa đổi hay xóa các thiết lập về password trước đó.
 • Xếp hạng: 4 3 Phiếu bầu