Password Policy Manager 1.0

Tải về
3,7 (3) Parhelia Tools Miễn phí 2.921 Dung lượng: 747 KB Ngày: Yêu cầu: Windows XP/2003 Server/Vista, .NET framework
Password Policy Manager (PPM) giúp bạn tạo các chính sách về password khác nhau và áp dụng chúng cho nhiều người dùng và nhóm người dùng. Với công cụ này, bạn còn có thể tìm kiếm, sửa đổi hay xóa các thiết lập về password trước đó.

Phần mềm này thích hợp với các máy tính hoặc domain trong mạng có nhiều người dùng và cần các quy định khác nhau về password. Nó sẽ là một công cụ đắc lực cho các quản trị viên.

Tổng hợp

3,7 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 747 KB
  • Lượt xem: 2.925
  • Lượt tải: 2.921
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/2003 Server/Vista, .NET framework
Liên kết tải về