Google Chrome Backup 1.8.0.141

Tải về
3 (1) Parhelia Tools Miễn phí 4.928 Dung lượng: 1,1 MB Ngày: Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista

Nếu bạn đã sử dụng Google Chrome thì đều biết thật khó để quản lý các profile (lưu trữ các dữ liệu cá nhân như history, bookmark…) khi bạn muốn cài đặt lại Chrome hoặc di chuyển sang một máy tính khác. Giờ đây, với ứng dụng nhỏ gọn Google Chrome backup bạn có thể tạo, sao lưu, phục hồi và quản lý các profile của Google Chrome. Công cụ cũng hỗ trợ Chromium (một phiên bản của Google Chrome).

Những Profile có 02 biểu tượng riêng biệt : Google Chrome và Chromium. Bạn lựa chọn một profile từ danh sách rồi chuột phải để có thực đơn với các lựa chọn như hình.

Sao lưu một profile

Lựa chọn profile bạn cần sao lưu rồi chọn Backup Profile cùng đường dẫn lưu tệp tin sao lưu.

Khôi phục một profile

Để khôi phục một profile, bạn chuột phải vào profile đó rồi chọn Restore Profile rồi tìm đến đường dẫn bạn đã lưu tệp tin với đuôi mở rộng .gcb. Profile được lựa chọn sẽ bị xóa và được khôi phục từ tệp tin sao lưu.

Tạo một profile mới

Để tạo một profile mới cho Google Chrome hoặc Chromium bạn nhấn vào thực đơn Profile và chọn New Profile.

Bạn có thể truy cập nhanh vào profile bạn tạo bằng lựa chọn Create a new shortcut to access new profile từ màn hình desktop.

Xóa một profile

Để xóa một profile, đơn giản bạn chuột phải vào profile cần xóa rồi chọn Delete profile.

Thêm một profile đã có sẵn vào Google Chrome Backup.

Bạn chỉ việc trỏ tới đường dẫn tới thư mục chứa profile bạn cần thêm vào Google Chrome Backup.

Theo XHTT

3 Mời bạn đánh giá!
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 1,1 MB
  • Lượt xem: 5.115
  • Lượt tải: 4.928
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/XP/Vista
Liên kết tải về