🖼️ Photofy cho iOS 5.2 Sửa và cắt dán ảnh nghệ thuật trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Photofy
 • Photofy for iOS là sự kết hợp hoàn hảo của hàng loạt công cụ sửa ảnh cơ bản với chương trình tạo ảnh cắt dán chuyên nghiệp, được cung cấp miễn phí trên iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 5.2.4
 • Đánh giá: 5
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 78

🖼️ Photofy cho Android 2.4 Chỉnh sửa và trang trí ảnh miễn phí trên Android

🖼️
 • Phát hành: Photofy
 • Photofy cho Android là ứng dụng chỉnh sửa ảnh miễn phí cho phép người dùng phát huy khả năng sáng tạo của mình một cách tự do và thoải mái.
 • android Version: 2.4.2a
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 448