🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • POP messenger cho Android Trình nhắn tin đa phương tiện trên Android
  • POP messenger cho phép bạn chat bằng hình ảnh từ web, ảnh, ảnh chụp hoặc màu nền. Bạn chỉ cần di chuyển và chọn kích thước văn bản ở vị trí bất kỳ trên màn hình và lựa chọn các loại phông chữ và màu phù hợp. Với POP việc trò chuyện với bạn bè trở nên thú vị hơn bao giờ hết.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️