🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • Hero Factory cho iOS

    Game idle nhà máy anh hùng
  • Hero Factory là một game nhập vai nhàn rỗi vui nhộn và rất dễ chơi, trong đó bạn sử dụng các anh hùng được sản xuất hàng loạt tại nhà máy của mình để đánh bại quái vật
  • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu