🖼️
 • Hard Drive Recovery
 • Partition Recovery là công cụ tiên tiến, được thiết kế dành cho tất cả người dùng khi họ cần khôi phục dữ liệu hay phân vùng nào đó.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Outlook Recovery
 • Khôi phục email và sửa chữa cơ sở dữ liệu Outlook hoàn toàn tự động. Outlook Recovery phục hồi truy cập vào email sau khi lỗi ổ cứng hoặc lỗi dữ liệu.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Office Recovery
 • Khôi phục phiên bản gần nhất của dữ liệu đã bị xóa ngay cả khi ổ bị lỗi bằng phần mềm Office Recovery.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • NTFS Recovery
 • Trừ phi lỗi phần cứng, các file của bạn hoàn toàn có thể khôi phục với NTFS Recovery.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Music Recovery
 • Music Recovery là giải pháp hiệu quả để khôi phục các file đa phương tiện đã bị xóa hoặc bị hỏng. Nó hỗ trợ hầu hết các loại file đa phương tiện, thiết bị lưu trữ và file hệ thống.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • MAil Recovery
 • Khôi phục và sửa chữa các file cơ sở dữ liệu email đã bị hỏng, lỗi của Microsoft Outlook, Outlook Express, Windows Mail, Thunderbird và TheBat rất nhanh chóng và hoàn toàn tự động
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Flash Recovery
 • Flash Recovery là công cụ khôi phục thẻ nhớ Flash mà các mẫu máy camera đang sử dụng. Phần mềm này là bộ hỗ trợ đầu tiên cho các chuyên gia nhiếp ảnh kỹ thuật số và giúp họ đúng thời điểm.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • RaidLabs File Uneraser
 • RaidLabs File Uneraser sẽ phục hồi xóa các file đã bị xóa, bao gồm dữ liệu, ảnh, file MP3 và zip, folder và ổ cứng bị hỏng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • FAT Recovery
 • FAT Recovery là ứng dụng hoàn toàn tự động, có thể khôi phục dữ liệu từ các ổ đã bị format hoặc hỏng.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • Excel Recovery
 • Excel Recovery được thiết kế để tìm kiếm và phục hồi các file bảng tính Microsoft Excel XLS an toàn và bảo mật, cho dù ổ cứng hay file hệ thống đã bị hỏng như thế nào.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
 • CD/DVD Recovery
 • CD/DVD Recovery là giải pháp có thể khôi phục dữ liệu từ đĩa Cd và DVD.
 • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu