Excel Recovery

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 5,7 MB
  • Lượt xem: 1.011
  • Lượt tải: 993
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows XP/Vista/7
Giới thiệu

Excel Recovery được thiết kế để tìm kiếm và phục hồi các file bảng tính Microsoft Excel XLS an toàn và bảo mật, cho dù ổ cứng hay file hệ thống đã bị hỏng như thế nào. Nếu bạn xóa một file XLS, Excel Recovery sẽ tìm kiếm file hệ thống để tìm tất cả các file XLS đã bị xóa gần đó và kiểm tra từng file về khả năng khôi phục thành công. Trong trường hợp ổ cứng bị hỏng nặng hoặc file hệ thống bị lỗi, Excel Recovery sẽ quét toàn bộ bề mặt ổ cứng nhằm định vị các file Excel vẫn chưa được đánh dấu vào file hệ thống. Phần mềm này sử dụng một danh sách chữ ký phù hợp với định dạng file Microsoft XLS để có thể dò tìm phần đầu và phần cuối của mỗi file có trên ổ cứng, trích xuất và kiểm tra nội dung và lý lịch dữ liệu ngay lập tức.

Excel Recovery cung cấp khả năng khôi phục file XLS và XLSX trong một số trường hợp, làm việc với các phiên bản của Windows và hỗ trợ tất cả các phiên bản của Microsoft Excel, bao gồm Excel 97, 2000, XP, 2003, 2007 và 2010.

Excel Recovery

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.