Company background

RealVNC was founded in 2002 by the original developers of VNC to promote, enhance and commercialize VNC.

With over a billion copies, VNC is a de facto standard for remote control. VNC has been used widely in hundreds of different products and applications, from helpdesks to virtualization. VNC is available on a vast variety of desktop, mobile and embedded platforms and is the most widely ported application software. It is an official part of the internet, RFC 6143.

Many millions of licenses to our shrink-wrapped commercial VNC products have been shipped to customers throughout the world, and across all sectors. Our customers range from individuals to the world's largest organizations. The customer base is rapidly expanding as more organizations realise the benefits of using commercial grade supported software.

RealVNC is the only organization offering commercial licenses to embed remote control and access capability into third-party products and services. Our OEM customers range from Intel to IBM, with applications for both software and hardware products.

RealVNC is continuing to drive innovation, creating markets such as direct on-chip remote access in partnership with Intel. Our comprehensive mobile product family offers the most sophisticated remote access functionality to and from smartphones and tablets, and our Automotive products are revolutionizing in-car connectivity.

🖼️ VNC Connect 6.7 Kết nối và điều khiển máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC Connect hay RealVNC 6.7.1/6.20.113 là một trong những tiện ích điều khiển hệ thống từ xa phổ biến nhất cho máy tính. VNC Connect được tích hợp sẵn Java Client.
 • windows Version: 6.7.1/6.20.113
 • Đánh giá: 8
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 29.425

🖼️ VNC Viewer Plus 1.2 Kiểm soát máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC Viewer Plus là phần mềm kiểm soát máy tính từ xa với tính năng vô cùng mạnh mẽ dành riêng cho các máy tính có bộ vi xử lý Intel.
 • windows Version: 1.2.11
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 315

🖼️ VNC Viewer cho iOS 3.8 Điều khiển máy tính từ xa bằng iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC Viewer cho iOS 3.8.1 là ứng dụng điều khiển máy tính từ xa miễn phí thông qua iPhone, iPad hoặc iPod Touch.
 • ios Version: 3.8.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 145

🖼️ VNC Viewer for Google Chrome 1.2 Điều khiển máy tính từ xa miễn phí

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC Viewer for Google Chrome 1.2.2.15132 là tiện ích miễn phí trên trình duyệt Chrome, mang đến quyền truy cập và kiểm soát máy tính từ xa.
 • windows Version: 1.2.2.15132
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 485

🖼️ RealVNC cho Linux/ Unix 5.2 Phần mềm điều khiển máy chủ từ xa

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC là viết tắt của Virtual Network Computing ( Máy Mạng Ảo). Chương trình điều khiển phần mềm từ xa cho phép người dùng xem và tương tác với máy chủ, sử dụng chương trình VNC viewer, bằng bất kỳ máy tính khác có kết nối Internet.
 • linux Version: 5.2.3
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 240

🖼️ RealVNC cho Mac OS X 5.2 Phần mềm điều khiển máy chủ từ xa

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC là viết tắt của Virtual Network Computing ( Máy Mạng Ảo). Chương trình điều khiển từ xa cho phép người dùng xem và tương tác với máy chủ, sử dụng chương trình VNC viewer, bằng bất kỳ máy tính khác có kết nối Internet.
 • mac Version: 5.2.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 168

🖼️ RealVNC 5.2 Phần mềm truy cập máy tính từ xa

🖼️
 • Phát hành: RealVNC
 • VNC là viết tắt của Virtual Network Computing ( Máy Mạng Ảo). Chương trình điều khiển phần mềm từ xa cho phép người dùng xem và tương tác với máy chủ (sử dụng chương trình VNC viewer) trên bất kỳ máy tính khác có kết nối Internet.
 • windows Version: 5.2.3
 • Đánh giá: 3
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 10.585