🖼️
🖼️
🖼️
  • SideSync Kết nối máy tính và điện thoại Samsung
  • SideSync 4.7.5.203 là phần mềm kết nối máy tính với điện thoại với khả năng nhận thông báo của điện thoại trên máy tính và sử dụng nhiều tính năng khác của điện thoại trên máy tính.
  • Xếp hạng: 5 · 10 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
  • S Note Ứng dụng ghi chú Samsung Note cho máy tính
  • S Note hay Samsung Note là ứng dụng tạo ghi chú cá nhân miễn phí dành cho Windows 10. S Note PC hỗ trợ người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý ghi chú tiện lợi trên máy tính và tablet.
  • Xếp hạng: 5 · 2 Phiếu bầu
🖼️
Có tất cả 53 phần mềm.