🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • SideSync

  Kết nối máy tính và điện thoại Samsung
 • SideSync 4.7.5.203 là phần mềm kết nối máy tính với điện thoại với khả năng nhận thông báo của điện thoại trên máy tính và sử dụng nhiều tính năng khác của điện thoại trên máy tính.
 • Xếp hạng: 5 15 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • S Note

  Ứng dụng ghi chú Samsung Note cho máy tính
 • S Note hay Samsung Note là ứng dụng tạo ghi chú cá nhân miễn phí dành cho Windows 10. S Note PC hỗ trợ người dùng tạo, chỉnh sửa và quản lý ghi chú tiện lợi trên máy tính và tablet.
 • Xếp hạng: 5 2 Phiếu bầu
🖼️
 • Samsung USB Driver for Mobile Phones

  Phát triển ứng dụng Android trên Windows
 • Samsung USB Driver for Mobile Phones là gói ứng dụng dành cho các nhà phát triển ứng dụng Android sử dụng hệ điều hành Windows. Nó cho phép bạn kết nối các thiết bị Android của Samsung với máy tính Windows thông qua cổng USB, và sử dụng chúng với các ứng dụng phát triển Android của bạn.
 • Xếp hạng: 3 3 Phiếu bầu
Có tất cả 52 phần mềm.