🖼️ Taobao cho iOS 9.23 Ứng dụng mua hàng nội địa Trung online

🖼️
  • Phát hành: Taobao
  • Taobao (tên tiếng Trung là 手机淘宝) là một ứng dụng mua sắm onlien, nơi bạn có thể mua sản phẩm trực tiếp từ các nhà cung cấp ở Trung Quốc.
  • ios Version: 9.23.0

🖼️ Taobao cho Android 9.20 Ứng dụng Taobao, mua hàng nội địa Trung online

🖼️
  • Phát hành: Taobao
  • Taobao Mobile (phiên bản Android) là phần mềm được Alibaba ra mắt đặc biệt cho người dùng điện thoại Android, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng sinh hoạt và múa sắm trực tuyến các hàng nội địa Trung Quốc ngay trên điện thoại.
  • android Version: 9.20.0.16