🖼️ Spooky Block-Out Game đỡ bóng ngày Halloween

🖼️
  • Phát hành: The Dimension's Edge
  • Spooky Block-Out là game đỡ bóng cổ điển nhưng có thêm những thay đổi về hình ảnh để chào đón ngày lễ Halloween.
  • web

🖼️ Pumpkin Toss Game ném bí ngô qua lỗ

🖼️
  • Phát hành: The Dimension's Edge
  • Pumpkin Toss là game vui rất thú vị cho ngày lễ Halloween. Cách chơi vô cùng đơn giản nhưng game sẽ đòi hỏi rất nhiều kĩ năng để có thể lên được các level cao.
  • web