🖼️
  • TunnelBear Truy cập Internet an toàn
  • TunnelBear 4.2.7 là một phần mềm VPN giúp người dùng bảo vệ danh tính của mình khi truy cập Internet. TunnelBear sẽ hiển thị thống kê về dữ liệu về tracker bị chặn trong khi duyệt web.
  • Xếp hạng: 5 · 1 Phiếu bầu
🖼️
  • TunnelBear cho Mac Truy cập website bị chặn trên Mac
  • TunnelBear 4.2.7 for Mac là một phần mềm cho phép người dùng có thể truy cập các trang web và dịch vụ bị chặn theo khu vực địa lý. TunnelBear for Mac có một giao diện trực quan, đơn giản và dễ sử dụng.
  • Xếp hạng: 3 · 1 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
  • TunnelBear VPN cho Android Truy cập website và ứng dụng an toàn trên Android
  • TunnelBear VPN cho Android 165 là một phần mềm VPN giúp người dùng truy cập các website và dịch vụ an toàn theo vị trí địa lý của người dùng. TunnelBear VPN for Android sử dụng địa chỉ IP giả cho người dùng, thay thế cho địa chỉ IP thật, do đó họ có thể truy cập và sử dụng các dịch vụ vốn dĩ bị chặn.
  • Xếp hạng: 3 · 3 Phiếu bầu