🖼️
 • X Web

  Mạng xã hội Twitter đổi tên thành X
 • Twitter là một trang mạng xã hội miễn phí, nơi người dùng phát các bài đăng ngắn được gọi là tweet. Những tweet này có thể chứa văn bản, video, ảnh hoặc liên kết.
 • Xếp hạng: 4 8 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
🖼️
 • Twitter for Windows Phone

  Mạng xã hội Twitter trên Windows Phone
 • Twitter là mạng xã hội, kết nối trong thời gain thực về những gì đang xảy ra trên thế giới. Theo - follow những người mình biết và những người mình muốn biết. Tìm kiếm và khám phá. Dùng thử và trải nghiệm.
 • Xếp hạng: 2 5 Phiếu bầu
🖼️
🖼️
🖼️
 • Twitter for Safari

 • Có rất nhiều tiện ích mở rộng dành cho Twitter. Tuy nhiên, tiện ích tốt nhất lại cho chính Twitter cung cấp, giúp người dùng có thể dễ dàng tweet các trang web, hiển thị các xu hướng chủ yếu và xem ai đang nói về một trang hoặc một bài báo.
 • Xếp hạng: 3 1 Phiếu bầu