🖼️ Winaero Christmas Theme Theme Giáng sinh cho Windows

🖼️
 • Phát hành: Winaero
 • Winaero Christmas Theme là bộ theme Giáng sinh dành cho Windows 8 và Windows 8.1 với nhiều hình ảnh Giáng sinh ấm áp.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 233

🖼️ Cursor Commander 1.0 Phần mềm tùy biến trỏ chuột Windows

🖼️
 • Phát hành: Winaero
 • Cursor Commander là phần mềm tùy biến trỏ chuột Windows, nằm trong bộ công cụ tùy biến Windows. Phần mềm sẽ mang lại diện mạo hoàn toàn mới cho trỏ chuột của bạn.
 • windows Version: 1.0.0.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 836

🖼️ ElevatedShortcut 2.0 Tạo shortcut cho UAC prompt

🖼️
 • Phát hành: Winaero
 • ElevatedShortcut là một ứng dụng dành riêng cho hệ điều hành Windows 7 và Windows 8, giúp người dùng tạo shortcut cho UAC prompt một cách dễ dàng.
 • windows Version: 2.0.0.8
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 272

🖼️ Winaero ColorSync 1.0 Đổi màu đường viền Windows

🖼️
 • Phát hành: Winaero
 • Winaero ColorSync là một ứng dụng nhỏ gọn chạy trên Win 8 và 8.1. Công cụ này bạn sử dụng màu nền của màn hình Start làm màu đường viền cho các cửa sổ trong Windows và ngược lại.
 • windows Version: 1.0
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 157