🖼️ Oxford Dictionary of English cho Mac 3.3 Từ điển tiếng Anh Oxford cho Mac

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • Oxford Dictionary of English là bộ từ điển tiếng Anh tốt nhất, chuẩn nhất của Nhà xuất bản Đại học Oxford. Ngoài tra nghĩa, người dùng còn học cách phát âm chuẩn của người bản xứ, xem ví dụ sử dụng và nhiều yếu tố hữu ích khác.
 • mac Version: 3.3
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 166

🖼️ WordWeb Pro Dictionary cho Mac 3.3 Từ điển tiếng Anh chuyên nghiệp cho Macbook

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • WordWeb Pro Dictionary for Mac là ứng dụng từ điển tiếng Anh chuyên nghiệp và chất lượng cho máy Mac với cách phát âm chuẩn, định nghĩa, ví dụ minh họa, từ đồng nghĩa và nhiều từ liên quan khác.
 • mac Version: 3.3

🖼️ WordWeb Dictionary Từ điển tiếng Anh miễn phí

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • WordWeb Dictionary là ứng dụng từ điển tiếng Anh miễn phí, chất lượng cao cho người dùng máy tính Windows và thiết bị di động Windows Phone.
 • windows
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 254

🖼️ WordWeb Dictionary cho Android Từ điển tiếng Anh cho Android

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • WordWeb English Dictionary for Android là từ điển Anh - Anh offline và từ điển từ đồng nghĩa miễn phí.
 • android
 • Đánh giá: 7
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 853

🖼️ Chambers Thesaurus for iOS Từ điển từ đồng nghĩa cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • Chambers Thesaurus for iOS là công cụ tham chiếu cho các tác giả, người chơi game từ vựng cũng như bất kỳ ai yêu thích ngôn ngữ tìm kiếm nhóm từ đồng nghĩa trên iPhone/iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 235

🖼️ Audio Dictionary for iOS Từ điển phiên âm audio cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • Audio Dictionary for iOS là bộ từ điển đồng nghĩa/từ điển Mỹ - Anh toàn diện, dễ sử dụng và tiện lợi với 70 nghìn phiên âm audio chuyên nghiệp cho người dùng iPhone/iPad.
 • ios
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Tính phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 309

🖼️ WordWeb Dictionary for iPhone Ứng dụng từ điển dành cho iPhone

🖼️
 • Phát hành: WordWeb Software
 • The WordWeb Dictionary đem đến cho người dùng iPhone hơn 290000 từ, cụm từ, 70000 các ví dụ và 85000 phát âm từ vựng.
 • ios
 • Đánh giá: 4
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.567