WordWeb Dictionary for iPhone Ứng dụng từ điển dành cho iPhone

Tải về
  • Đánh giá:
    4 ★ 4 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 30,5 MB
  • Lượt xem: 1.606
  • Lượt tải: 1.567
  • Ngày:
  • Yêu cầu: iPhone, iPod touch, iPad, iOS 3.1 or later
Giới thiệu

The WordWeb Dictionary đem đến cho người dùng iPhone hơn 290000 từ, cụm từ, 70000 các ví dụ và 85000 phát âm từ vựng. Ngoài ra ứng dụng này cũng có tính năng lọc các từ tìm kiếm theo danh từ, động từ, tính từ và trạng từ.

Công cụ này cũng hoạt động ở chế độ offline. Một tính năng thú vị là khả năng tham chiếu các định nghĩa từ với hai bộ từ điển Chambers và Oxford.

WordWeb Dictionary for iPhone

WordWeb Dictionary for iPhone

Liên kết tải về
0 Bình luận
Sắp xếp theo