Audio Dictionary for iOS Từ điển phiên âm audio cho iPhone

Tải về
 • Đánh giá:
  3 ★ 4 👨
 • Phát hành:
 • Sử dụng: Tính phí
 • Dung lượng: 227 MB
 • Lượt xem: 318
 • Lượt tải: 309
 • Ngày:
 • Yêu cầu: iOS 3.1 or later
Giới thiệu

Audio Dictionary for iOS là bộ từ điển đồng nghĩa/từ điển Mỹ - Anh toàn diện, dễ sử dụng và tiện lợi với 70 nghìn phiên âm audio chuyên nghiệp cho người dùng iPhone/iPad.

Với Audio Dictionary, người dùng có thể tìm nhanh, tìm kiếm định nghĩa chi tiết, từ đồng nghĩa, từ phái sinh, ví dụ minh họa cùng giao diện người dùng trực quan hỗ trợ điều hướng dễ dàng giữa các từ khi tìm định nghĩa.

Cơ sở dữ liệu của từ điển WordWeb bao gồm:

 • 285 nghìn từ, cụm từ và từ phái sinh
 • 225 nghìn định nghĩa
 • 70 nghìn ví dụ sử dụng
 • 70 nghìn phiên âm audio
 • 90 nghìn phiên âm dạng text
 • Từ đồng nghĩa và gần nghĩa
 • Từ vựng Anh, Mỹ, quốc tế

Minh Lộc

Liên kết tải về

Link Download chính thức: