🖼️ XMind 2020 10.1 Công cụ vẽ sơ đồ tư duy hiện đại

🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind: ZEN 10.1.3 là phần mềm tạo bản đồ tư duy (mindmap) - 1 sản phẩm nâng cấp của XMind. XMind: ZEN đã chính thức được đổi tên thành XMind 2020.
 • windows Version: 10.1.3
 • Đánh giá: 6
 • Sử dụng: Dùng thử
 • Tải về
 • Lượt tải: 732

🖼️ XMind cho iOS 2.0 Lập sơ đồ tư duy trên iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind: Mind Map là công cụ vẽ sơ đồ tư duy phổ biến nhất hành tinh.
 • ios Version: 2.0.0

🖼️ XMind cho Android 1.3 Ứng dụng tạo bản đồ tư duy cho Android

🖼️
 • Phát hành: XMind
 • XMind là một công cụ lập bản đồ tư duy mạnh mẽ và dễ sử dụng trên tất cả các thiết bị Android.
 • android Version: 1.3.12

🖼️ XMind 8 3.7 Xây dựng bản đồ tư duy

🖼️
 • Phát hành: Xmind
 • XMind là một công cụ hỗ trợ xây dựng bản đồ tư duy hiệu quả. XMind 8 mới nhất chứa tất cả công cụ bạn cần để có một sơ đồ tư duy hoàn hảo
 • windows Version: 3.7.9.0
 • Đánh giá: 22
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 13.747