🖼️ Yelp for Android Tìm kiếm địa điểm trên Android

🖼️
 • Phát hành: Yelp
 • Bạn đang tìm kiếm một quán ăn đêm? Một nhà hàng gần nơi mình sống? Bến xe bus nào đó để bắt xe? Yelp for Android đã sẵn sàng giúp đỡ bạn.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 325

🖼️ Yelp for Windows Phone 2.5 Tìm kiếm địa điểm trên Windows Phone

🖼️
 • Phát hành: Yelp
 • Bạn đang tìm nhà hàng nào đó? Một quán rượu gần khu mình sống? Một trạm xăng gần nhất trước khi chiếc xe không thể chạy thêm nữa? Yelp for Windows Phone là ứng dụng có thể giúp.
 • Windows Phone Version: 2.5.0.3

🖼️ Yelp for iOS 6.3 Tìm kiếm địa điểm cho iPhone/iPad

🖼️
 • Phát hành: Yelp
 • Yelp for iOS là ứng dụng tìm kiếm và quản lý địa điểm hiệu quả trên iPhone, iPad và iPod Touch.
 • ios Version: 6.3.1
 • Đánh giá: 2
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 1.332

🖼️ Yelp for Android

🖼️
 • Phát hành: Yelp
 • Yelp for Android giúp bạn tìm kiếm chính xác những gì bạn muốn, dùng giọng nói hoặc nhập tên công ty, dịch vụ bạn sẽ nhận được những kết quả ở địa phương.
 • android
 • Đánh giá: 1
 • Sử dụng: Miễn phí
 • Tải về
 • Lượt tải: 433