Yelp for Android

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Miễn phí
  • Dung lượng: 2,2 MB
  • Lượt xem: 459
  • Lượt tải: 433
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Android
Giới thiệu

Yelp for Android giúp bạn tìm kiếm chính xác những gì bạn muốn, dùng giọng nói hoặc nhập tên công ty, dịch vụ bạn sẽ nhận được những kết quả ở địa phương.

Theo congdongthongtin

Liên kết tải về

Link Download chính thức: