PDF Encrypt

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 976 KB
  • Lượt xem: 1.290
  • Lượt tải: 1.284
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Win98/ME/NT/2000/XP/2003/Vista
Giới thiệu

PDF Encrypt 3.0 là một phần mềm rất linh hoạt và mạnh mẽ chương trình, nó cho phép bạn mã hóa (bằng cách sử dụng tiêu chuẩn 40-bit hoặc 128-bit hoặc mã hóa AES) PDF hiện có, quyền hạn, thêm người dùng và mật khẩu chủ sở hữu. Ví dụ, bạn có thể mã hóa một PDF mà không cho phép in nó. Các nút để in các tập tin sẽ bị vô hiệu hóa trong ứng dụng Acrobat Reader, bạn cũng có thể mã hóa một PDF để cho phép người dùng đọc nó chỉ khi không biết đúng mật khẩu.

Lưu ý: PDF Encrypt phải là không mã hóa PDF. Acrobat Reader sẽ hiển thị một chìa khóa vào thanh trạng thái dưới cùng nếu PDF được mã hóa. Có hai mật khẩu bạn có thể áp dụng cho một PDF. Đầu tiên là mật khẩu chủ sở hữu, mở một PDF với mật khẩu này sẽ cho phép bạn toàn quyền truy cập vào PDF khi một mật khẩu người dùng đã được chỉ định là tốt. Điều này có nghĩa là ngay cả khi in ấn đã được vô hiệu hóa bạn vẫn sẽ có thể in PDF khi sử dụng mật khẩu này. Không có mật khẩu sẽ được nhắc khi mở PDF nếu bạn an toàn của nó với một mật khẩu duy nhất chủ sở hữu. Thứ hai là mật khẩu người dùng, mở một PDF với mật khẩu này sẽ hạn chế bạn dựa trên cách PDF được bảo vệ mật khẩu.

Theo vnzoom

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

Các phiên bản khác và liên quan.