PDF to Image Converter Chuyển đổi tập tin PDF sang định dạng hình ảnh

Tải về
  • Đánh giá:
    3 ★ 1 👨
  • Phát hành:
  • Sử dụng: Dùng thử
  • Dung lượng: 9,4 MB
  • Lượt xem: 857
  • Lượt tải: 846
  • Ngày:
  • Yêu cầu: Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/7
Giới thiệu

PDF to Image Converter là một ứng dụng chuyển đổi các file PDF sang định dạng hình ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng. Những hình ảnh đầu ra được hỗ trợ là JPG, TIF, GIF, PNG, JP2 (JPEG 2000), BMP định dạng EMF.

Phần mềm có thể chuyển đổi các tài liệu PDF được mã hóa cho phép bạn lựa chọn để chuyển đổi tất cả các trang hoặc chỉ chuyển đổi các trang chỉ định. PDF to Image Converter phần mềm độc lập do đó cài Adobe Acrobat Readerkhông cần thiết.

PDF to Image Converter có thể chuyển đổi:

- PDF sang JPG

- PDF sang TIF

- PDF sang GIF

- PDF sang PNG

- PDF sang JP2 (JPEG 2000)

- PDF sang BMP

- PDF sang EMF

PDF to Image Converter

Các tính năng chính:

- Nhanh chóng chuyển đổi tài liệu PDF sang định dạng hình ảnh.

- Hỗ trợ nhiều định dạng ảnh phổ biến.

- KHÔNG cần cài thêm phần mềm Adobe Acrobat.

- Không phụ thuộc vào bất kỳ trình điều khiển in.

- Hỗ trợ chuyển đổi hàng loạt tài liệu PDF.

- Hỗ trợ dòng lệnh.

- Hỗ trợ các tài liệu PDF được mã hóa.

- Hỗ trợ màu sắc RGB, CYMK, Gray, Lab.

- Chuyển đổi tất cả các trang hoặc trang chỉ định

- Hỗ trợ tất cả ngôn ngữ.

- Chuyển đổi PDF sang định dạng vector (EMF).

Sử dụng dòng lệnh:

/? or /h or -h or -? Hiển thị thông tin sử dụng
/f:[image format] Thiết lập định dạng hình ảnh đầu ra. Các tham số có thể là: jpg, tif, gif, png, jp2, bmp, emf
/r:[first page-last page] Đặt phạm vi trang, ví dụ: /r:5-1
/d:[DPI] Độ phân giải ảnh. Ví dụ: /d:144. DPI mặc định là 9
/q:[quality] Nếu định dạng ảnh đầu ra là jpg, bạn có thể sử dụng tham số này để thiết lập chất lượng JPEG. Từ 0 đến 100. Chất lượng ảnh mặc định là 75
/m Nếu định dạng ảnh đầu ra là tif, bạn có thể sử dụng tham số này để lưu nhiều trang tập tin hình ảnh TIF
p:[password] Mật khẩu để đọc tài liệu PDF mã hóa

Yêu cầu tối thiểu:

- Windows 2000/2003/2008/XP/Vista/Windows7 (x32/x64)

- 8 MB không gian đĩa để cài đặt.

- CPU 586 hoặc cao hơn (Đề nghị PIII 1G hoặc cao hơn).

- RAM 128 MB hoặc cao hơn.

Liên kết tải về

Link Download chính thức:

0 Bình luận
Sắp xếp theo